Stichting Gemeenschapsservice

De Stichting Gemeenschapsservice (SGS) is een ‘vehikel’ dat een dertigtal jaren geleden door enkele leden van RCH werd opgericht teneinde de ongeziene en onzichtbare nood te lenigen van mensen, die wonen in (de omgeving van) Helmond en die niet in aanmerking komen voor gemeenschapsvoorzieningen als ABW, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, enzovoort.

Probleem voor de SGS is vaak: hoe vind je die mensen? In de loop van de tijd heeft SGS er, via de netwerken waarin onze leden zich bevinden, heel wat gevonden!!

De SGS vergaart haar middelen doordat leden van RCH wordt verzocht jaarlijks een donatie te doen.

Het bestuur van SGS bestaat uit drie leden van RCH, die elk een zittingstijd hebben van drie roulerende jaren: het eerste jaar lid, het tweede jaar secretaris, het derde jaar voorzitter. Elk jaar kiest de club uit haar leden een nieuw bestuurslid en elk jaar neemt SGS afscheid van haar jaarvoorzitter!! Zo blijft de betrokkenheid van RCH bij SGS hoog en zo vindt jaarlijks verversing plaats!

Mailwisseling is mogelijk dit adres