Wat doen wij?

Wij komen bij elkaar ….tijdens de wekelijkse lunch

De vrijdaglunch is dé ontmoetingsplek om te netwerken, van gedachten te wisselen, contacten te leggen of gewoon….. om bij te komen van de hectiek van de week en te reflecteren. Een commissie waarborgt een aantrekkelijk programma van interne of externe sprekers, die een actueel thema belichten. Soms wordt de lunchtijd benut voor een werkbezoek aan een bedrijf of instelling.

Wij zijn actief in en werken samen met de lokale gemeenschap
(soms in samenwerking met regionale zusterclubs)

Van Rotaryleden wordt gevraagd hun maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking te brengen door van tijd tot tijd ‘de handen uit de mouwen te steken’. Dat varieert van de verkoop van Kerstkaarten voor een goed doel, op de weekmarkt in Helmond, tot het opknappen van kamers in een verzorgingshuis.

We doen jaarlijks mee aan de actie NL DOET.

Alle leden zetten zich in bij de ‘verbouwing’ van de aula van het ROC Ter Aa tot sfeervolle concertzaal ten behoeve van het Jaarlijkse Nieuwjaarsconcert
We nemen actief deel aan lokale goede doelen projecten als Samenloop voor Hoop en de Drakenbootrace, georganiseerd door RC Helmond-Regio.

Wij organiseren jaarlijks een grootschalig sponsorevenement

Veel tijd en energie zit in de organisatie van het NIEUWJAARSCONCERT. Een jaarlijks evenement dat in samenwerking met de gemeente Helmond wordt georganiseerd in de aula van het ROC Ter Aa.
Aan het begin van elk nieuw jaar is dit hét trefpunt voor ca. 500 vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. De netto-opbrengst, elk jaar 25 à 30.000 Euro, komt ten goede aan sociale en culturele doelen in Helmond. Alle clubleden zetten zich in voor de organisatie en de fondsenwerving.

Wij zijn hulpverlenend

Via de door ons opgerichte STICHTING GEMEENSCHAPSSERVICE, die haar gelden grotendeels ontleent aan jaarlijkse bijdragen van eigen leden, wordt hulp verleend aan individuele personen of gezinnen in bijzondere omstandigheden. Soms in financieel opzicht, soms door andere wijzen van ondersteuning. Vaak is er sprake van pure pech of vastlopende situaties.
Hulp in het hart van de – Helmondse -samenleving.

Wij verlenen bestuurlijke ondersteuning

Stichting Leergeld
Er is een bijzondere band met de STICHTING LEERGELD. Sinds de oprichting van de lokale Stichting leergeld wordt het voorzitterschap bekleed door één van onze leden. De opbrengst van een onlangs gehouden interne boekenveiling ging naar genoemde stichting.

Stichting Beter Lezen en Schrijven: er is permanent aandacht en inzet voor bestrijding van laaggeletterdheid.

Wij vieren, als er iets te vieren valt

Denk hierbij aan de Nieuwjaarsbijeenkomst, Carnavalsbijeenkomst (Boerenkoollunch), lustra, Walking dinners, de jaarlijkse feestelijke bestuursoverdracht. Bij die vieringen zijn ook de partners van onze leden welkom.

Wij reizen (als er na corona weer te reizen valt…)

Elk jaar bezoeken we tenminste een keer de met ons bevriende clubs in Beckum (Duitsland) en Genk (België). Ook organiseren we – niet jaarlijks – buitenlandse reizen en excursies, soms met, soms zonder partner.
Een greep, sinds 2000: Europees Parlement in Brussel; Estland Tallinn, IJsland Reykjavik, Duitsland Baden – Baden, Roemenië Boekarest, USA Chicago, Luxemburg.

Wij ontvangen exchange-students en zenden exchange-students uit

Via al lang bestaande Rotary Exchange Programs wisselt Rotary Nederland via Rotary International jonge studenten uit, zonder dat er per definitie van wederkerigheid sprake hoeft te zijn. Kinderen van onze leden zijn uitgezonden voor een verblijf van een jaar, onder meer naar Indonesië en Argentinië.
Wij ontvingen jongeren vanuit de Verenigde Staten, Canada en Brazilië.
De uitvoering van dit programma gebeurt in samenwerking met alle clubs in de regio.