Lid worden?

Om te laten zien wat een lidmaatschap voor jou kan betekenen komen drie van onze leden, die qua lidmaatschapsduur van elkaar verschillen, hieronder aan het woord.

Peter de Witte (clublid sinds 2001)

47 A foto Peter de Witte

“Mijn lidmaatschap heeft mijn leven verrijkt.”

Dorine van Thiel (clublid sinds 2012)

40 A foto Dorine van Thiel

” Rotary is Service above Self.”

Ingeborg Schrama (clublid sinds 2020)

foto_van_ingeborg-schrama-van-doorne.225173

“Keer op keer blijkt dat ook kleine initiatieven een groot verschil kunnen maken.”

Uit de woorden van deze drie leden komt naar voren dat de club verenigt en verbindt.

Het lidmaatschap levert veel op maar is niet vrijblijvend.

Het vraagt tijd en aandacht voor je vrienden, tijd en aandacht voor de gemeenschap, tijd en aandacht voor het vervullen van functies in  bestuur en commissies. Voordeel is wél dat je doorgaans slechts één jaar een bepaalde functie uitoefent….

Wij zijn de enige club in Helmond en de regio die zijn bijeenkomst (niet s’ avonds) maar in lunchtijd houdt. Dat heeft als voordeel dat de gedurende de gehele week de (voor)avonden vrij zijn voor andere belangrijke zaken zoals het gezin, vereniging of hobby of (over)werk.

Nieuwsgierig geworden ?

Neem dan contact op voor een kennismaking tijdens een  clublunch. Je kunt je richten tot de secretaris van onze club via de contactpagina.

Ontstaat er tijdens de periode van kennismaking een wederzijdse klik, dan regelt de Leden- en Classificatiecommissie de toetreding via de daarvoor geldende procedure.